معرفی برند کورنیش دوق

برند کورنیش دوق با ترجمان کتیبه‌ای از طلا در چنین فضای روح‌نوازی خلق شد و نام زادگاهش را به خود گرفت. برندی که در دل نام خود، نشانی از نیش دارد، سایه‌ای از برندهای نیش شد تا سخاوتمندانه، رایحه‌های لوکس را برای مخاطبان خاص پسند ارزانی بدارد. رایحه‌های این برند همگی الهام گرفته از عطرهای لوکسی هستند که به ارزانی در دسترس مردم قرار نمی‌گیرند و با همکاری بزرگان عطرسازی خلق‌شده‌اند.