معرفی برند نئومیست

نئومیست با پیشینه تحقیقاتی بیش از ده سال در دوره توسعه عطرهای بدون الکل و بدون مواد افزودنی متولد شده که منجر به کشف تکنولوژی پیشگام Ultradrops /WPE شد. در سال 2014 موسسه اصلی خود را با نام skin rendez-vous تاسیس کرد و در سال 2015 کرم سرم صورت Neomist تولید شد.